Η Hungary Meat Ltd ιδρύθηκε και λειτουργεί από τον Οκτώβριο του 1997, ως ένα από τα πιο σύγχρονα σφαγεία, με μία από τις μεγαλύτερες  γραμμές  παραγωγής στην Κεντρική Ευρώπη ,ενώ  αποτελεί μέλος του Pini Group .

Η εταιρεία , από την αρχή της λειτουργίας της , συνειδητοποίησε τη δυνατότητα σύγχρονης παραγωγής, αξιόπιστης   ποιότητας, οικονομικής διαχείρισης και αποτελεσματικής διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού.

 

Η Hungary Meat Ltd ιδρύθηκε και λειτουργεί από τον Οκτώβριο του 1997, ως ένα από τα πιο σύγχρονα σφαγεία, με μία από τις μεγαλύτερες  γραμμές  παραγωγής στην Κεντρική Ευρώπη ,ενώ  αποτελεί μέλος του Pini Group .

Η εταιρεία , από την αρχή της λειτουργίας της , συνειδητοποίησε τη δυνατότητα σύγχρονης παραγωγής, αξιόπιστης   ποιότητας, οικονομικής διαχείρισης και αποτελεσματικής διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού.

Η επιχείρηση βρίσκεται σε έκταση 40.000 τ.μ., με τα 13.000 τ.μ. .να είναι δομημένα , ενώ απασχολεί  περισσότερα από 400 άτομα στις εγκαταστάσεις παραγωγής της .

 Από την αρχή του σχεδιασμού του, το σφαγείο  κατασκευάστηκε σύμφωνα με τους εθνικούς και διεθνείς κανόνες  υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων. Η εταιρεία αγοράζει τα ζώα  προς  σφαγή μόνο από συνεργαζόμενες φάρμες εκτροφής ,  σύμφωνα με τη συνεχή και ασφαλή ζήτηση της αγοράς, δίνοντας πάντα προσοχή στην υγεία και την ασφάλεια των καταναλωτών.

Η  εταιρεία ασχολείται με τη σφαγή και μεταποίηση των χοίρων και είναι η μεγαλύτερη της Ουγγαρίας.

BELLY RINDLESS SHEET RIBBED

HAM BONELESS

SHOULDER BONELESS

 

CERTIFICATION